Background gradient

Explore Resources:
2020 NMAFC Voting Rights (Vietnamese)

Thông tin chung

Bầu cử sơ bộ tại New Mexico diễn ra vào ngày 2 tháng 6 năm 2020, nơi chúng ta sẽ bỏ phiếu cho các ứng cử viên Đảng. Tại tiểu bang của chúng ta, quý vị phải đăng kí một trong Đảng Dân Chủ, Đảng Tự Do hoặc Đảng cộng Hoà mới được bỏ phiếu.

Thời hạn yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt tại nhà đã qua. Nếu quý vị đã yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt, lá phiếu thực tế sẽ được gửi đến nhà của quý vị. Lá phiếu hoàn thành của quý vị phải được

(1) gửi đến Văn Phòng Thư Ký ngày 2 tháng 6 năm 2020, trước 7:00 tối hoặc (2) bỏ vào bất kì địa điểm bỏ phiếu nào trong Ngày Bầu Cử ngày 2 tháng 6 năm 2020, trước 7:00 tối

Nếu quý vị không đăng kí bỏ phiếu vắng mặt, quý vị vẫn có thể bỏ phiếu trực tiếp tại các trạm bỏ phiếu sớm hoặc trong ngày bầu cử. Bỏ phiếu sớm bắt đầu vào ngày 16 tháng 5 năm 2020 và kết thúc ngày 30 tháng 5 năm 2020. Có 17 trung tâm bỏ phiếu sớm trên toàn quận mở cửa từ 10:00 sáng đến 7:00 tối, từ thứ hai đến thứ bảy.

Nếu quý vị chọn cách bỏ phiếu trực tiếp trong Ngày Bầu Cử, có trên 60 trạm bỏ phiếu trên toàn quận mở cửa vào ngày 2 tháng 6 năm 2020 vào lúc 7:00 sáng. Hạn chót để bỏ phiếu bầu cử của quý vị là ngày 2 tháng 6 năm 2020, trước 7:00 tối.

Để giảm rủi ro lây nhiễm Covid-19, quý vị vui lòng đeo khẩu trang, thực hiện khoảng cách xã hội và rửa tay càng sớm càng tốt sau khi bỏ phiếu.

Cử tri thành thạo tiếng Anh hạn chế:

Đối với các cử tri thành thạo tiếng Anh hạn chế, luật pháp tiểu bang và liên bang yêu cầu :” các cử tri cần sự hỗ trợ để bỏ phiếu theo lý do …không có khả năng đọc hoặc viết có thể nhận được sự hỗ trợ bởi một người mà cử tri lựa chọn ngoại trừ người sử dụng lao động của cử tri hoặc đại diện của người sử dụng lao động hoặc nhân viên hoặc đại diện tổ chức của cử tri. Điều này có nghĩa là nếu quý vị không thể đọc hoặc viết các tài liệu bỏ phiếu, quý vị có thể chọn ai đó đi cùng để hỗ trợ dịch và giải thích các tài liệu. Tuy nhiên người này không phải là chủ lao động hoặc nhân viên tổ chức của quý vị.

Nhận dạng cử tri

Đối với cuộc bầu cử sơ bộ toàn tiểu bang tại New Mexico, nhận dạng cử tri có thể ở dạng thẻ ID có hình ảnh hợp lệ, hoá đơn tiện ích, sao kê ngân hàng, séc chính phủ, phiếu trả lương, thẻ sinh viên, văn bản bằng chữ có tên của quý vị, địa chỉ đăng ký và năm sinh.

1. 52 U.S.C. § 10508; N.M.S.A. 1978, § 1-12-12.

2. Những người không nói tiếng Anh được bao gồm “không có khả năng đọc” Mục 10508. Xem United States v. Berks Cty., Pennsylvania, 277 F. Supp. 2d 570, 579-80 (E.D. Pa. 2003) (rằng Quận Berks đã vi phạm Mục 10508 khi họ từ chối các cử tri nói tiếng Tây Ban Nha “có quyền đưa người hỗ trợ bằng lựa chọn của họ vào phòng bỏ phiếu” vì “các cử tri cảm thấy không thoải mái với quy trình này, không thể phiếu một cách ý nghĩa).

3. N.M.S.A. 1978, § 1-1-24.